Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

kisieliciastka
1067 d368 500

August 30 2017

2817 f338 500

unimpressedcats:

Only packing the essentials

Reposted fromJescieka Jescieka viakopytq kopytq
kisieliciastka
4756 2648 500

pkgo
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viakopytq kopytq
kisieliciastka
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viakopytq kopytq

August 25 2017

kisieliciastka
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viakrewzwodka krewzwodka

June 08 2017

kisieliciastka
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viastopa stopa
kisieliciastka
1088 0c71
Reposted fromkaiee kaiee viakrewzwodka krewzwodka
kisieliciastka
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty viakrewzwodka krewzwodka
kisieliciastka
2744 e1e7
Reposted fromDennkost Dennkost viakrewzwodka krewzwodka
kisieliciastka
Reposted fromtfu tfu viakrewzwodka krewzwodka
kisieliciastka
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viakrewzwodka krewzwodka
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viakrewzwodka krewzwodka
8962 2136 500
Reposted fromikari ikari viakrewzwodka krewzwodka

April 06 2015

kisieliciastka
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMagnolia11 Magnolia11
kisieliciastka
9179 5c3f
kisieliciastka

March 19 2015

kisieliciastka
“ Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. ”
— Tomasz z Akwinu
Reposted fromgabrynia gabrynia viascorpix scorpix

March 18 2015

kisieliciastka
Mąż poprosił, bym na urodziny dała mu siebie. Ale jakże tak bez stosownego opakowania?! Kupiłam sobie płaszcz, buty i zestaw do makijażu. Dla mego kochanego męża nie będę żałować. 
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka
kisieliciastka
8363 e4ac 500
Reposted fromosaki osaki viagosiakowe gosiakowe

March 11 2015

kisieliciastka
5283 1370
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl